TDS IASI – Scoala de soferi Top Driving Symbol Blog Top Driving School Condiții pentru a putea urma cursurile școlii de șoferi

Condiții pentru a putea urma cursurile școlii de șoferi

VÂRSTA

Vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria B este 18 ani. Permisul de conducere categoria B permite posesorului să conducă pe drumurile publice:

   • un autovehicul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afară conducătorului, nu este mai mare de 8.
   • un ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
   • un ansamblu de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 4250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depășește 750 kg.
   • un vehicul din categoria AM (moped);
   • un vehicul din categoria B1 (cvadricicluri a căror masă proprie nu depășește 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri).
   • un vehicul din categoria Tr (tractor) cu masă totală maximă autorizată de până la 3500 de kg la care se poate atașa și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg.
   • un vehicul pentru transport de persoane având cel nult 8 locuri pe scaune în afară conducătorului.

Înscrierea la cursurile unei școli de șoferi pentru categoria B se poate face și cu 3 luni înainte de împlinirea acestei vârste.

SĂNĂTATE

Persoana care dorește să urmeze cursurile unei școli pentru conducători auto trebuie să prezinte la înscriere o fișă medicală auto din care să reiasă că este APT din punct de vedere medical pentru a conduce un automobil pe drumurile publice.

Această fișă se obține de la una din policlinicile autorizate. Lista policlinicilor autorizate împreună cu adresele acestora și tarifele practicate o puteți viziona pe acest site, la secțiunea DOCUMENTE NECESARE.

Persoanele care prezintă anumite afecțiuni medicale, pot consulta Ordinul pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1.162/2010.

CERTIFICAT CAZIER

Persoana care dorește să urmeze cursurile unei școli pentru conducători auto trebuie să prezinte la înscriere și un cazier judiciar în copie sau o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că nu se încadrează în prevederile legale în vigoare privind interdicția de a se prezența la examenul pentru obținerea permisului de conducere, în original.

În cazul unui cetățean străin, acesta trebuie să prezinte și o declarație notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere național eliberat de o autoritate străină, sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat.

Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obținerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau pentru o infracțiune care a avut că rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșită că urmare a nerespectării regulilor de circulație.

Conform art. 116, alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 persoană al cărei permis de conducere a fost anulat că urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești, se poate prezența la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situațiile următoare:

   • au trecut 6 luni de la dată executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
   • a trecut un an de la dată grațierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
   • a intervenit amnistia;
   • interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanța prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

Modul de obținere a cazierului judiciar și programul ghișeelor poate fi vizionat pe site-ul școlii la secțiunea DOCUMENTE NECESARE.

AVIZUL PSIHOLOGIC

Alături de fișa medicală și cazierul judiciar și acest document este necesar la înscrierea la școala de șoferi. Avizul psihologic se obține în urma unui examen psihologic care trebuie efectuat într-un laborator de psihologie autorizat.

Nu desconsiderați acest examen și nu tratați avizul psihologic că o simplă hârtie ce trebuie depusă la dosar! Cel care procedează așa, își diminuează șansele unui parcurs eficient a programei școlare din cadrul școlii de șoferi.

Examenul psihologic va ajută să va cunoașteți mai bine, să vedeți în ce măsură dispuneți de aptitudinile necesare conducerii unui autovehicul, să va înlăturați unele temeri, să va schimbați anumite atitudini. Recomandările psihologului (mai ales dacă e din cadrul școlii ) va ajută să va alegeți instructorul, mașină pe care veți face instruirea, să alegeți cele mai bune metode de abordare a temelor din programă. În funcție de caracteristicile psihice identificate, psihologul poate face anumite recomandări și instructorului cu care veți efectua instruirea practică.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *