Documente înscriere

CONDIȚII PRELIMINARE

Vârstă minimă

Trebuie să aveți 18 ani pentru categoria B. Candidații pentru categoria B, se pot înscrie și pot urma orele teoretice de cursuri în școală de șoferi cu trei luni înainte de împlinirea acestei vârste: prezentarea la examenul cu poliția este însă condiționată de împlinirea acestei vârste.

Starea de sănătate

Candidatul trebuie declarat „Apt medical pentru conducere auto” de către o instituție medicală autorizată unde va trebui să completeze o fișa medicală auto; Aceasta presupune trecerea prin mai multe cabinete medicale (Interne, Chirurgie, Oftalmologie, etc.) și semnătura finală a directorului policlinicii.

Aptitudine psihologică

Cel în cauza trebuie declarat „Apt psihologic pentru conducere auto” de către un laborator de psihologie autorizat. Examenul psihologic se face înainte de a începe școală de șoferi, deoarece în funcție de caracteristicile psihice și de aptitudinile celui examinat, psihologul poate face anumite recomandări.

Cazier Judiciar

Cazierul judiciar este documentul care atestă că persoana respectivă nu a fost condamnată pentru săvârșirea unor infracțiuni.

ACTELE NECESARE SI MODUL DE OBȚINERE A ACESTORA PENTRU INSCRIERE LA SCOALA DE ȘOFERI TDS IAȘI

Pentru înscriere, candidatul va prezența actul de identitate, va completa o cerere tip și va încheia un contract de școlarizare. Până la începerea cursurilor teoretice candidații vor trebui să aducă fișa medicală, avizul psihologic și cazierul judiciar. Dacă aceste acte vor fi aduse după începerea cursurilor teoretice, candidatul va fi trecut în seria următoare.

Dosarul final în vederea prezentării la examenul de obținere a permisului cat. B va trebui să cuprindă:

   • Dosar cu șină.
   • Cerere tip.
   • Fișa de școlarizare.
   • Copia actului de identitate.
   • Chitanță de plata a contravalorii permisului (68 lei).

MODALITĂȚI DE OBȚINERE A DOCUMENTELOR

   • Cererea tip pentru înscriere și fișa de școlarizare, sunt formulare tipizate pe care le veți obține de la secretariatul școlii în momentul înscrierii.
   • Copia actului de identitate: este suficient un xerox după actul de identitate. Nu este necesară legalizarea acestuia.
   • Formularul pentru fișa medicală auto se obține de la triajul unei policlinici autorizate. Studiați tabelul următor și alegeți policlinică cea mai convenabilă, în funcție de preț, locație și timpul dumneavoastră; țineți cont de faptul că Policlinica nr. 1 și Policlinica nr. 2 sunt cele mai aglomerate, iar completarea unei fișe durează cel puțin câteva ore.

FIȘA MEDICALĂ AUTO

Nr. crt. Instituția medicală Număr de telefon Adresa
1 Policlinica nr. 1 0232240956 Str. V. Conta nr.2
2 Policlinica nr. 2 0757732792 B-dul Primăverii nr.4
3 Policlinica C.F.R. 0232216422 Str. G. Ibrăileanu nr.1
4 Policlinica pentru Sportivi 0332808708 Str Sendrea Hatman nr.2
5 Policlinica pentru Elevi si Studenti 0232267620 Str. Toma Cozma nr.4
6 Policlinica Angel-Med 0232277044 Str. Banu
7 Centrul Medical „Providența” 0232215940 Str. Ștefan cel Mare
8 Spitalul Militar 0232266268
(interior 123)
Str. General Berthelot nr.6
9 SC Pro Life Clinics 0232215903 Str. Anastasie Panu, nr.28-40
10 Spitalul Arcadia 0232202002 Str. Cicoarei nr. 2

AVIZUL PSIHOLOGIC

Acesta se poate obține în urma unui examen psihologic efectuat intr-un laborator de psihologie autorizat. Examenul psihologic vă poate fi efectuat către psihologul din cadrul școlii TDS când veniți să vă înscrieți, sau îl puteți efectua la oricare laborator autorizat.

Recomandăm: Cabinet Individual de Psihologie FORST EMIL, Str. Străpungere Silvestru nr 7, Bl. 14, Sc. D, Ap. 1

Telefon: 0232260034 / 0723776670

Locație pe hartă:

CAZIERUL JUDICIAR

Acesta poate fi obținut de la Inspectoratul Județean de Poliție, situat în Copou, Str. M.Costachescu nr. 6, SAU la sediul Politiei Municipiului Iași, Str. Otilia Cazimir nr. 14, de Luni până Vineri. Consultați programul pe site-ul poliției. Nu se mai percepe tarif pentru cazier începând din 2019.

Acte necesare pentru eliberare cazier:

   • Cerere tip (se completează la fața locului).
   • Actul de identitate al solicitantului (original + copie).
   • Când cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însotită de
    • Copia actului de identitate a solicitantului.
    • Copia actului de identitate a împuternicitului (care poate fi cetățean român sau cetățean străin cu domiciliul în România).

Eliberarea cazierului:

   • Pentru toți cetățenii români născuți în România, cazierul se eliberează pe loc 
   • Pentru cetățenii născuți în străinătate, care posedă act de identitate românesc, cazierul se eliberează în 10 zile.
   • Cetățenii născuți în străinătate, care nu posedă act de identitate românesc, pot împuternici prin procură un cetățean român, pentru depunerea actelor necesare obținerii cazierului; în procura respectivă se va trece obligatoriu numele părinților celui în cauză, data și locul nașterii sale.

Nu are dreptul să se prezinte la examenul pentru obținerea permisului de conducere, persoana care a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, sau de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau furt al unui autovehicul, cu excepția cazurilor când a intervenit una din următoarele situații:

   • au trecut 6 luni de la data executării pedepsei, amenzii penale, sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
   • a trecut un an de la data grațierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
   • a intervenit amnistia;
   • interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicule, prevăzută la art. 64 lit. c din Codul Penal a expirat sau a fost revocată.