Etapele școlarizării

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE LA ȘCOALA DE ȘOFERI TDS IAȘI

Pentru înscriere la școală de șoferi în Iași, aveți două posibilități:

   • Vă puteți prezența la sediul școlii cu actul de identitate și o prima rată din taxa de școlarizare auto (150 ron).
   • Puteți completa formularul de înscriere și on-line pe site-ul școlii cu condiția ca la data fixată pentru începerea seriei să aduceți dosarul cu acte și să achitați prima rată din taxa de școlarizare (150 ron).

După înscriere, veți fi trecut în registrul unic de înscriere în școală de șoferi și veți primi un număr de înregistrare care vă asigură locul într-o serie. Vi se va înmâna Cererea tip, Fișa de școlarizare, Caietul cursantului la școală de șoferi și vi se vor oferi indicații privind modul de completare a acestora;

Totodată, vi se anunță data de deschidere oficială a cursurilor. La această dată va veți prezența la școală de șoferi, veți depune la secretariat dosarul cu actele necesare și vi se va aduce la cunoștință grupa din care faceți parte, orarul pentru cursurile teoretice și alte probleme generale legate de procesul de școlarizare.

PREGĂTIREA TEORETICĂ – CURSURI ȘI CHESTIONARE LA ȘCOALA DE ȘOFERI

În funcție de orarul anunțat veți participa la cursurile auto teoretice.

   • Dacă, din motive obiective, nu v-ați putut prezența la un curs, îl puteți recupera cu altă grupă;
   • Dacă nici acest lucru nu e posibil, aveți posibilitatea xerografierii cursului respectiv.
   • Dacă nu ați putut participa la mai multe cursuri din școală de șoferi, va sfătuim să adoptați un alt sistem de învățare: studiați legislația rutieră și rezolvați chestionarele de pe site de la rubrica CHESTIONARE.

Cursurile teoretice se finalizează cu un examen: examenul constă în rezolvarea a două chestionare în școala de șoferi în interval de 60 de minute; fiecare chestionar conține un număr de 26 de întrebări din care:

   • la un chestionar va trebui să rezolvați corect cel puțin 20 de întrebări pentru a începe pregătirea practică; in caz contrar, va trebui să-l repetați la o dată ce va fi anunțată. Până când nu obțineți cel puțin 20 de puncte la acest chestionar, nu puteți începe pregătirea practică cu instructorul.
   • la celălalt chestionar va trebui să rezolvați corect cel puțin 22 de întrebări; acesta are valoarea de examen final și atestă că sunteți pregătit din punct de vedere teoretic pentru a participa le examenul cu poliția; nepromovarea acestui examen atrage după sine repetarea sa la o dată ce va fi anunțată.

PREGĂTIREA PRACTICĂ

Aceasta poate începe numai după ce ați fost declarat „admis” la examenul teoretic la școală. Orarul de pregătire practică îl veți stabili de comun acord cu instructorul dumneavoastră . Ora de pregătire practică este ora didactică, de 50 de minute, iar dumneavoastră veți efectua o ședința de pregătire de 100 de minute, fără pauză; de exemplu, de la ora 8 la 9,40. În total veți face 15 ședințe sau 30 de ore.

Pe parcursul orelor practice veți avea la dumneavoastră actul de identitate și Caietul cursantului, unde se consemnează programul pregătirii și veți semna la încheierea fiecărei ședințe. Pregătirea practică se finalizează cu o evaluare generală din partea instructorului.

EXAMENUL AUTO CU POLIȚIA

Condiții pentru prezentarea la examen:

   • orele de conducere să fie terminate;
   • la examenul de absolvire a cursului teoretic și la evaluarea practică să primiți calificativul „Admis”;
   • dosarul cu acte să fie complet (dosarul este valabil 1 an de la data finalizării pregătirii teoretice);
   • taxa de școlarizare să fie achitată integral.

Înscrierile pentru a susține examenul teoretic (sala) cu poliția se fac individual de către candidat conform prevederilor în vigoare, pe site-ul D.R.P.C.I.V unde vă puteți alege dvs. o dată și oră la care să mergeți să susțineți examenul.

Apăsați AICI pentru a vă înscrie la sală!

La proba teoretică, candidatul se va prezența cu actul de identitate și va trebui să rezolve corect 22 de întrebări din 26 posibile într-un interval de 30 de minute. Testul (chestionare școală șoferi) ia sfârșit în cazul în care au fost comise 5 erori, sau când a fost depășit timpul alocat.

Proba practică constă în parcugerea unui traseu indicat de polițistul examinator fără ca cel în cauza să acumuleze mai mult de 20 de puncte de penalizare. La 21 de puncte de penalizare acumulate, sunteți declarat RESPINS și trebuie să vă re-programați pentru un nou examen (dacă timpul rămas din dosar permite acest lucru). Dosarele sunt valabile 1 an de la data finalizării pregătirii teoretice. Timpul de așteptare pentru reprogramări nu ține de școală, ci de D.R.P.C.I.V și volumul lor de candidați de examinat.

Am fost respins la traseu, acum ce fac?

Ne pare rău să auzim asta. În vederea reprogramarii, trebuie să vă prezentați la școală, unde veți solicita o adeverință pentru efectuarea a cel puțin 6 ore de conducere (conform legii); cu această adeverință vă prezentați la instructorul auto și veți efectua cele 6 ore (3 ședințe); apoi veți reveni la școală și veți solicita o nouă adeverință care să ateste că aceste ore au fost efectuate;

După finalizarea ședințelor suplimentare obligatorii, vă vom reprograma la traseu pe cea mai apropiată dată pe care ne-o oferă D.R.P.C.I.V. Aceasta vă va fi comunicată. Vă vom comunica de asemenea dacă alte documente din doasar (fișa medicală, cazier, etc.) expiră până la acea dată pentru ca dvs. să aveți timp să le înlocuiți.

MULT SUCCES!

Am fost declarat ADMIS, acum ce fac?

FELICITĂRI! Vă puteți prezenta la S.P.C.R.P.C.I.V. IAȘI (foarte aproape de școală) cu chitanța ce reprezentă contravaloarea pentru permisul de conducere (89 Ron achitată la CEC sau B.R.D.) pentru a ridica permisul de conducere.