Materiale didactice

Chestionarele reprezintă un mijloc de (auto)verificare a cunoștințelor însușite și de aceea nu se substituie studiului individual. Nu încercați să învățați legislație rutieră rezolvand chestionare!

Aceste chestionare sunt diferite față de cele pe care le găsiți în comerț; ele sunt menite să consolideze și să clarifice cunoștințele pe care le-ați acumulat frecventând cursurile școlii de șoferi Top Driving School Iași sau prin studiu individual.

Chiar ordinea parcurgerii lor, urmărește principii didactice și programa școlară. Chestionarele au fost experimentate timp de un an de zile pe elevii școlii, iar rezultatele au fost spectaculoase: procentajul de promovabilitate obținut este de două ori mai mare față de media coeficientului de promovabilitate la examenul pentru obținerea permisului de conducere în județul Iași.

Dacă utilizați corect aceste chestionare, va garantăm reușita la examen!

Pentru utiliza corect aceste instrumente de învățare, trebuie sa procedati in felul urmator:

   • Asistati la cursul predat in cadrul școlii T.D.S. IAȘI și fiți foarte atenți la explicații, sau studiați capitolul corespunzător din legislație.
   • Aprofundați cele predate la curs.
   • Rezolvați chestionarele din capitolul respectiv.
   • Corectați-vă folosind grila de răspunsuri.
   • Selectați răspunsurile greșite. Accesați rubrica Vezi explicatii la chestionar pentru a depista cauza erorii.
   • Reveniți la cursul predat, sau la textul de lege, pentru a vedea de ce ați greșit.
   • Daca nu ați înteles cauza erorii, ridicați problema la cursul următor, sau trimiteți un e-mail pe adresa școlii.
   • Dupa un interval de timp, (câteva zile) refaceți întrebările selectate ca fiind greșite.

Notă: Aceste chestionare NU sunt cele tip de la examenul teoretic. Acesta au fost proiectate de către Forst Emil în cadrul școlii TDS Iași.

Capitolul „Drumuri publice”

Capitolul „Mijloace de semnalizare”

Capitolul „Manevre”

Capitolul „Viteze”

Capitolul „Obligațiile conducătorului auto”

Capitolul „Prioritate”

Capitolul „Contravenții și Infracțiuni”